Paglamig ng totalizer ng init

  • Cooling Heat Totalizer

    Paglamig ng Heat Totalizer

    Ang XSJRL serye ng paglamig ng totalizer ng init ay isang microprocessor based, kumpletong pag-andar, maaaring masukat ang flow meter na may iba't ibang flow transmitter, sensor, at dalawang branch platinum thermal resistance (o temperatura transmitter) na may pagkumpleto ng likidong lamig o pagsukat ng init.